Wallabook AFA Institut Lluís de Peguera

Bones famílies!

Aquest any, des de l’AFA, hem decidit introduir alguns canvis en el sistema de reventa dels llibres escolars que ja no necessiteu per als vostres fills i filles. Per tant, us informem que a partir del dia 3 de juliol posarem en marxa el Wallabook de l’AFA de l’Institut Lluís de Peguera.

Aquest és un espai d’intercanvi de llibres disponible a la Web de l’AFA.

L’objectiu és que els alumnes que hagin acabat Batxillerat puguin vendre els seus llibres a altres alumnes de l’institut. S’accepten llibres de text i de lectura obligatòria.

El preu serà acordat entre les famílies.

Com utilitzar el Wallabook AFA Institut Lluís de Peguera?

1. L’estudiant o la família interessada en vendre els seus llibres ha d’accedir a la secció de Wallabook AFA Lluís de Peguera i identificar-se amb el seu usuari @inspeguera.cat.

2. Un cop dins, haurà de visitar el fòrum Wallabook Peguera i crear un nou tema amb la següent informació:

Nom i cognoms.

Llistat de llibres que es volen vendre, juntament amb els seus respectius ISBN.

3. No s’acceptaran entrades amb continguts de cap altra mena.

Us animem a utilitzar aquest espai. Els llibres poden tenir més d’una vida.

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Bon dia Famílies!

Us passem la informació dels ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu:

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

Modalitats dels ajuts: 

 • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l’espectre autista.
 • Ajuts i subsidi per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Termini per presentar la sol·licitud: del 8 de maig al 20 de setembre de 2023

Tot el procés de sol·licitud de la beca es fa a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Teniu tota la informació ben detallada a:

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu

NOVETATS EXTRAESCOLARS CURS 2023/24

Bon dia famílies!

Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos dels canvis que es faran amb les extraescolars d’anglès i de francès.

A partir del curs vinent deixem de fer les activitats extraescolars a l’edifici de l’institut. Hem arribat a un acord amb les acadèmies d’anglès FRIENDS, i la de francès CARME CERVELLÓ, per tal de que ens facin un horari i quota especials pels alumnes del centre que hi vagin de part de l’Afa.

EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS: FRIENDS IDIOMES

c/Abat Oliba 66/68

c/ Major 109/113

MANRESA

www.friendsidiomes.cat

Quota mensual de 60€ 

Horari : 1h 30’ de 15:45 a 17:15 

La inscripció es farà directament a l’acadèmia friends on s’omplirà un formulari.

S’ha de portar un document des de l’afa de l’institut per gaudir de la matrícula gratuïta.

Es pagarà una petita “reserva” que es descompta a finals de curs.

Es faran proves de nivell al juny o juliol, s’ha d’acabar de confirmar.

EXTRAESCOLAR FRANCÈS: CARME CERVELLÓ – IDIOMES

c/ Alfons XII, 5 entresol

938728444

Quota mensual de 40€

Matrícula: 40 €

Horari: depèn del nivell queda pendent de confirmar

Es faran proves de nivell quan tinguem el nombre d’alumnes.

La inscripció es farà directament a l’acadèmia on s’omplirà un formulari.

De totes maneres us passarem un qüestionari que haureu d’omplir per tal de poder fer la preinscripció i puguem gestionar els dies de les proves.

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BAR CANTINA DEL CENTRE INSTITUT LLUÍS DE PEGUERA

Bon dia Famílies! Des de l’institut ens fan arribar aquesta informació:

Anunci pel qual es posa en oferta pública un contracte menor de
serveis per al bar-cantina de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa
Per tal de garantir durant el curs vinent el servei de bar-cantina al nostre centre, avui,
dimecres 10 de maig de 2023, s’ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació de la
gestió de la cantina de l’Institut Lluís de Peguera per al període comprès entre l’1 de
setembre al 30 de juny de 2024.
Per participar-hi, cal que ens feu arribar, signats i emplenats, els següents documents:
● Plec de prescripcions tècniques
● Annexos 1 i 3
La documentació es pot presentar a través del correu: iespeguera@xtec.cat, o bé a la
secretaria de l’Institut Lluís de Peguera, plaça Espanya, 2 de Manresa. El termini per
presentar-la finalitza el dia 25 de maig de 2023, a les 14:00 hores.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Lluís de Peguera
Plaça d’Espanya, 2
08242 Manresa
Tel. 93 877 36 37
iespeguera@xtec.cat
moodle.inspeguera.cat
inspeguera.cat

 1. Entitat adjudicadora
  a) Institut Lluís de Peguera NIF Q-5855754G
  b) Dependència que tramita l’expedient: Institut Lluís de Peguera
  c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
  d) Principal activitat del poder adjudicador: Prestació de serveis educatius públics.
  e) Domicili: Plaça Espanya, 2
  f) Localitat i codi postal: Manresa, 08242
  g) Telèfon: 938 773 637
  h) Adreça electrònica: iespeguera@xtec.cat
 2. Objecte del contracte
  a) Descripció: el contracte tindrà per objecte el servei de bar-cantina de l’Institut Lluís de
  Peguera pel període establert al Termini d’execució.
  b) Admissió de pròrroga: No
  c) Lloc d’execució: Manresa
  d) Termini d’execució: el termini d’execució és de l’1 de setembre de 2023 al 5 de juliol del
  2024.
 3. Tipus de servei i procediment
  a) Tipus d’expedient: Serveis
  b) Procediment: Contracte menor
 4. VEC (valor estimat del contracte)
  El valor estimat del contracte no podrà superar una facturació anual superior a
  14.999,99€.
 5. Presentació de les ofertes
  a) Data límit de presentació: 25 de maig de 2023
  b) Documentació que cal presentar: La que doni fe del compliment dels requisits legals
  establerts al Plec de Prescripcions Tècniques del contracte i les propostes de l’oferta
  pròpiament dita.
  c) Presentació d’ofertes: en format paper, de 9:00 a 14:00, de dilluns a divendres, a la
  secretaria de l’Institut, o bé per correu electrònic a: iespeguera@xtec.cat.
  Generalitat de Catalunya
  Departament d’Educació
  Institut Lluís de Peguera
  Plaça d’Espanya, 2
  08242 Manresa
  Tel. 93 877 36 37
  iespeguera@xtec.cat
  moodle.inspeguera.cat
  inspeguera.cat
 6. Adjudicació
  L’atorgament del contracte o no, es comunicarà als titulars de les ofertes el 31 de maig de
  2023.
  L’atorgament el farà una comissió constituïda pel Director, la Secretària, el Cap d’Estudis i
  dos membres del Consell Escolar de l’Institut, que valoraran les ofertes segons els
  següents criteris:
  a) Proposta econòmica: fins a 55 punts
  La fórmula que s’aplica per valorar el preu ( IVA exclòs), és la següent:
  Preu de l’oferta més econòmica
  ______________________ X puntuació màxima
  Preu de l’oferta a valorar
  b) Forma de realització dels treballs: fins a 35 punts, d’acord amb els següents barems:
 • Mecanismes de supervisió dels treballs a realitzar, oferts per l’empresa, que
  garanteixin la correcta realització del servei, es valorarà el pla de subministrament,
  servei, organització, logística i disposició: fins a 20 punts.
 • Altres elements oferts pel licitador acreditatius d’una major qualitat del servei a
  realitzar, que siguin considerats d’interès per a l’administració (característiques dels
  menús proposats i els productes oferts, composició, presentació, quantitats, pesos,
  calories vitamines, varietat, qualitat, i/o relació qualitat/preu): fins a 15 punts.
  c) Millores tècniques: fins a 10 punts, (prestacions addicionals a les descrites en el plec de prescripcions tècniques per a la realització del servei).

Cicle xerrades: CONVERSA AMB UN ADOLESCENT, una perspectiva diferent de la realitat adolescent

Bon dia Famílies!

Des de l’Ajuntament ens fan arribar aquesta informació per si és del vostre interès…

Dijous 11 de maig a les 18.30 h a Sala d’actes del Centre
Cultural El Casino (Passeig de Pere III, 27)

A càrrec de Judit Ramisa Sellés, psicòloga, sinergòloga i coach.
En aquesta xerrada podreu conversar i preguntar sobre temes de l’adolescència que us preocupin
i alhora podreu trobar respostes personalitzades a les situacions que pugueu plantejar sobre la
relació/comunicació amb la família, la influència del grup d’iguals, alcohol i altres substàncies,
relacions sexuals i amoroses, canvis d’humor, ús i abús de pantalles.
Oferim servei de canguratge per infants de 2 a 14 anys. Cal enviar sol·licitud fins al dia 5 de maig a:
ensenyament@ajmanresa.cat indicant nom i cognoms i data de naixement de l’infant.