Memòria biblioteca i el Mercat de 2à mà Batx.

Memòria Biblioteca i el mercat de 2a mà de Batx.

 • Aquest curs 2014/2015 després del tancament degut a la remodelació del cos central del institut, la biblioteca a tornat ha estar oberta a tota la comunitat educativa; continuant oferint tots els seus serveis, com son:

  Préstec de llibres, servei d’ordinadors, impressions, fotocopies blanc/negre (0,10€), escanejar documents (0,00€), fotocopies en color (0,20€) o fotos (0,25€), les impressions per matricules, selectivitat i documentació oficial es gratuita.

En les obres del cos central, la biblioteca es va convertir en un gran magatzem
En les obres del cos central, la biblioteca es va convertir en un gran magatzem
restauració i envernizada al mobiliari de la biblioteca l'estiu del 2014
Restauració i envernizada al mobiliari de la biblioteca l’estiu del 2014

 • Material del que es disposa:

  Fotocopiadora en color amb wi-Fi, fotocopiadora blanc/negre, guillotina i set ordinadors per l’ús de la comunitat educativa.

 • Aquest curs s’ha incrementat la dotació de llibres de lectura obligatòria d’ESO i Batx., amb 60 llibres nous i recomprats 247 amb la distribució del llibre de text del mercat de 2a mà de batxillerat.

 • La biblioteca continua ser un lloc multi-funcional per al desdoblament de classes, xerrades, presentacions, conferencies, ZONA d’ESTUDI, examens col·lectius.

 • Horari:

  Matins de 10 a 13 hores,

  Tardes dels dilluns, dimarts i dijous de 17 a 20 hores.

Mercat 2à mà Batxillerat

 • Sobre el mercat del llibre de text de segona mà de batxillerat, es va posar en marxa la recollida el 25 de maig de 2015 fins el 10 d’octubre de 2015, que es tancarà.

  Sobre la recompra del llibre de text de batx. del mercat es va iniciar igualment que les matricules de batxillerat, el dia 1 de juliol de 2015 fins el 15 d’octubre de 2015, entre el 16 i el 30 es farà el recompte dels llibres distribuïts i si toca, fer el llistat dels retorns corresponents.

  Esta previst fer els abonaments entre el 2 de novembre fins el 29 de gener del 2016.

 • Es molt important presentar el justificant del dipòsit. Si no hi ha justificant no hi ha abonament