Memòria Biblioteca 2016 i el mercat de 2a mà de Batx

Aquest curs 2015/2016 la biblioteca a tornat ha estar oberta a tota la comunitat educativa; continuant oferint tots els seus serveis, com son:

Servei que presta a biblioteca:

Préstec de llibres, servei d’ordinadors, preus: impressions, fotocopies blanc/negre (0,10€), escanejar documents (0,00€), fotocopies en color (0,20€), fotografies en color en paper foto (0,50€), les impressions per matricules, selectivitat i documentació oficial es gratuïta.

Material del que es disposa:

Fotocopiadora en color amb Wi-Fi, fotocopiadora blanc/negre, guillotina i vuit ordinadors per l’ús de la comunitat educativa.

Serveis AMPA

En el espai de la biblioteca (Sr. Jaume) a part del servei de préstec de llibres, també hi han inclosos dos serveis més que son:

  • Servei Informàtic (Sr. Marc) per l’alumnat els matins de 11 a 11:30 h. i per les famílies i comunitat educativa de 11:30 a 12 h.

  • Servei Social (Sra. Marina) d’atenció a tota la comunitat educativa, amb horari que cal sol·licitar hora amb antelació amb el responsable de la biblioteca.

Aquest curs s’ha incrementat la dotació de llibres de lectura obligatòria d’ESO i BATX., amb 184 llibres nous i recomprats 273 amb la distribució del llibre de text del mercat de 2a mà de batxillerat.

La biblioteca continua sen un lloc multi-funcional per al desdoblament de classes, xerrades, presentacions, conferencies, ZONA d’Estudi, exàmens col·lectius, reunions de l’AMPA, trobades i reunions del parlament Verd / Consell Escolar, trobades d’ex-alumnat i altres.

Horari:

Matins de 10 a 13 hores,

Tardes dels dilluns, dimarts i dijous de 17 a 20 hores.

La nota discordant d’aquest curs a sigut la sostracció de diners i dècims de Loteria de Nadal del despatx del bibliotecari, esperem que quedi com anècdota i no es repeteixi.

La part positiva es, que es va poder demostrar que no hi havia implicat l’alumnat del Institut

Mercat 2à mà Batxillerat

Biblioteca anys 30Sobre el mercat del llibre de text de segona mà de batxillerat, es va posar en marxa la recollida el 25 de maig de 2016 i finalitzarà el 30 de setembre de 2016, que es tancarà.

Sobre la recompra del llibre de text de batx. del mercat es va iniciar igualment que les matricules de batxillerat, el dia 5 de juliol de 2016 fins el 15 d’octubre de 2016, entre el 16 i el 30 es farà el recompte dels llibres distribuïts i fer el llistat dels retorns corresponents.

Està previst fer els abonaments dels llibre distribuïts, entre el 2 de novembre del 2016 fins el 30 de gener del 2017.

    • Es molt important presentar el justificant del dipòsit.

    • Si no hi ha justificant no hi ha abonament.

    • En alguna ocasió s’ha volgut intentar cobrar dues vegades

    • las distribucions no reclamades s’invertiran en recomprar mes llibres de lectura obligatoria