Informació Viatge Fi de Curs 4rt ESO

RESUM REUNIÓ INFORMATIVA sobre el VIATGE FI DE CURS de 4t ESO del passat
dimarts, 15 d’octubre de 2019.
En primer lloc, la direcció va explicar que va creure convenient tornar al format de viatge fi
de curs que s’havia fet anys enrere, perquè per una banda tenen la certesa que aquest
format funciona i per l’altra, perquè es tracta d’un escenari on el professorat se sent segur i
motivat per acompanyar-los. Per aquestes mateixes raons no es va deixar l’opció de
modificar el destí.
Va justificar que la manera de transmetre-ho a l’alumnat va ser com a conseqüència de la
urgència en la ques es trobava el centre per confirmar la reserva de l’alberg, ja que aquest
la sol.licitava amb insistència.
En segon lloc, igualment, els pares/mares van poder expressar el seu punt de vista i
demanar un replantejament del viatge de fi de curs, tot i que finalment, com es manifesta
més amunt, no es va aconseguir canviar el destí.
En tercer lloc, els pares i mares van demanar que motivessin als estudiants deixant-los ser
partícips en la tria de les activitats i les sortides ja que encara no estan decidides. La
direcció va confirmar que les activitats seran les que publicita l’alberg, però que l’alumnat
podrà escollir per assemblea, votacions… aquelles que els siguin més atractives. Passa el
mateix amb les sortides, és a dir, l’alumnat podrà proposar sortides, visites i després decidir
a la classe les més votades.
En quart lloc, i en quant a la recollida de diners per l’autofinançament del viatge, dir que:
1.- Per motius de normativa sanitària, el centre no es fa responsable de la venda de cap
producte alimentari. Per tant, es descarta la possibilitat de vendre cap tipus de menjar
(pastissos, coques, etc.) en el centre.
2.- En quant a la venda de polvorons i bombons el centre delega la responsabilitat a les
famílies interessades. Surt un pare voluntari per engegar la compra-venda de polvorons i
bombons. Més endavant necessitarà l’ajuda d’alguns pares o mares.
3.- També es comenta la possibilitat de vendre productes elaborats pels alumnes, com
punts de llibre, braçalets, clauers, etc. el dia de Sant Jordi (és l’únic dia que l’Institut té el
permís de l’Ajuntament per muntar una paradeta per vendre roses) o durant el curs
aprofitant altres actes o celebracions. S’insisteix en que el producte ha d’estar lliure de
simbolismes polítics i ideològics, és a dir, hauran de ser dissenys neutres per no donar peu
a segones interpretacions.
(Des de fa anys, les roses de Sant Jordi, les venen els alumnes del Parlament Verd, raó per
la qual no les poden vendre els alumnes de 4t ESO).
Remarcar que el centre no es fa responsable de cap de les actuacions que es facin
per recaptar diners pel viatge fi de curs. La responsabilitat serà única i exclusivament
dels pares i mares dels alumnes que ho venguin.
En cinquè lloc i per acabar, sapigueu que es va crear una comissió de pares i mares
col.laboradores per ajudar als nostres fills/es en l’organització de les activitats. Les activitats
les hauran d’escollir i portar a terme els joves amb l’ajuda i supervisió dels adults. Es farà
una reunió de planificació i organització tant aviat es pugui.
Manresa, 16 d’octubre de 2019
AMPA Institut Lluís de Peguera