Equip directiu 2015-2016

Arreu del món s’apunta una necessitat de canvi educatiu. Us fem arribar petits fragments de fonts on s’expressa aquesta necessitat, amb la intenció d’anar caminant cap aquí junt la comunitat educativa:

“ En un món caracteritzat pel canvi, la complexitat i la paradoxa, surgeix l’emergència d’un nou context per a l’aprenentatge. “(Font: UNESCO – Presentació web de “Rethinking Education”)

“L’educació de qualitat afavoreix la creativitat i el coneixement i assegura l’adquisició de les competències bàsiques d’alfabetització (literacy) i numèriques (numeracy), així com de competències analítiques, de resolució de problemes i altres competències cognitives, interpersonals i socials. També desenvolupa les habilitats, valors i actituds que possibiliten que els ciutadans tinguin vides saludables a través de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’educació en la ciutadania global”. (Font: UNESCO – Declaració Educació 2030, World Education Forum)

“L’estudiant del segle 21 és diferent del tipus d’estudiant que ha dominat el segle 20. “L’educació avui va molt més sobre maneres de pensar que impliquen aproximacions creatives i crítiques a la solució de problemes i a la presa de decisions. També va de maneres de treballar que inclouen la comunicació i la col·laboració. La capacitat de reconèixer i aprofitar el potencial de les noves tecnologies i de la capacitat de viure en un món multifacètic. “ Escola nova 21.

Amb amb aquesta voluntat de millora i amb l’ajuda de tota la comunitat educativa creiem que cada cop serà més possible atendre les necessitats de cada alumne/a i presentar models d’aprenentatge més competencials i coherents.

Un agraïment al professorat , alumnat i famílies que treballen amb nosaltres per aconseguir aquest objectiu de millora en l’aprenentatge escolar. També la nostra gratitud al professorat, membres del Consell Escolar i AMPA que ja han acabat el seu servei al Peguera. Els desitgem prosperitat i benestar.

Ens desitgem a tots i totes prosperitat, benestar i molt bon curs 16-17.

Benvinguda a Escola Nova 21

” Des de coordinació del centre s’ha impulsat la participació en el Programa  Escola Nova 21. El programa vol ser un catalitzador de la voluntat de canvi constant que necessiten els centres educatius igual que altres organitzacions. Aquest programa és  organitzat per la Fundació Jaume Bofill, UOC, UNESCO i eduCaixa. No sabem encara si el centre  ha estat  acceptat per incorporar-se al grup d’escoles que ho han demanat. Amb tot us fem arribar un article del president de la UNESCO Catalunya i que també presideix el programa escola nova 21.”

Benvinguda a Escola Nova 21

El consell escolar 2015-2016

Director/a Assumpta Pla i Pi
Secretari/a Jordi Corominas Ventura
Cap d’estudis Maurici Tarragó Antoni
Cap d’estudis nocturn Ignasi Cebrian
Professorat Begoña Basora Alumnat Adrià Herrero
 Carles Albors Laura Llussà
Ignasi Cebrian Laura López Ruiz
Imma Gilibets Joan Caminal
Josep M Filella Agullò
 Mercè Bacardit
 Rosa Cerarols Saladelafont
AMPA Ermengol Calvet Peipoch PAS Maria Badia Calsina
Lluís Piqué Sancho
Ajuntament Joan Calmet Piqué

 

El Consell Escolar 2014-2015El Consell Escolar

Director/a Assumpta Pla i Pi
Secretari/a Jordi Corominas Ventura
Cap d’estudis Maurici Tarragó Antoni
Cap d’estudis nocturn Ignasi Cebrian
Professorat Begoña Basora Alumnat Adrià Herrero
 Carles Albors Laura Llussà
Ignasi Cebrian Laura López Ruiz
Imma Gilibets Joan Caminal
Josep M Filella Agullò
 Mercè Bacardit
 Rosa Cerarols Saladelafont
AMPA Ermengol Calvet Peipoch PAS Maria Badia Calsina
Lluís Piqué Sancho
Ajuntament Joan Calmet Piqué

 

Equip directiu

A finals de juny 2015 va finalitzar el primer període de gestió de la direcció  i  del seu equip directiu. Després d’ una avaluació positiva dels resultats  aconseguits i dels objectius    fixats en el   Projecte de Direcció 2011-2015, s’ha renovat la direcció del centre per quatre cursos més. Aquest rendiment de comptes es va fer durant el tercer trimestre a la inspecció del Departament d’Ensenyament.
Llegeix més

Jubilacions juny’15

El curs vinent deixen la seva activitat educativa a l’Institut sis professors/es que s’han jubilat.

Els “afortunats” han estat: Albert Armenteras, Jordi Barrachina, Josep Pedrals, Ignasi Puig, Anna Rotllan i Teresa Vidal.

Trobarem a faltar la convivència amb ells i elles després de tant temps de compartir esdeveniments, emocions, activitats i reunions.

Llegeix més

Inauguració de les obres

inaug3El Divendres 3 d’octubre de 2014, després de 6 anys d’obres, es va inaugurar l’Institut a càrrec de la consellera d’Ensenyament Sra. Irene Rigau, amb assistència del Sr. Valentí Junyent , alcalde de Manresa i el Sr. Antoni Llobet, director general del Departament d’Ensenyament, entre altres personalitats.

La consellera es va mostrar molt propera, es va interessar per la vida i resultats acadèmics del centre, va visitar tot l’edifici i va entrar a parlar amb alumnes que estaven a l’aula.

La comunitat educativa li agraeix la seva visita que, entre altres coses, va servir per dinamitzar algun tema de connectivitat que quedava pendent i que es va resoldre. Per a nosaltres va ser també un reconeixement de l’Institut i de les persones que en formem part.

Llegeix més

PAU 2015

Ens és grat fer-vos saber que cinc dels nostres alumnes:

Eva Gimenez, Patrícia Salazar, Pau de las Heras, Ricard Onieva i Daniel Martín, han estat mereixedors de la distinció que s’atorga a les millors notes dels estudiants de batxillerat de Catalunya que han obtingut, en la fase general de les proves d’accés a la univeristat , una nota superior o igual a 9 punts. 

Llegeix més