Mercat 2à Mà Batxillerat

Dimecres, 21/10/2020 fins 29/01/2021

Abonaments dels llibres de text deixats a la biblioteca en el Mercat del llibre de text de 2à Mà, per la seva distribució

Molt important, cal presentar el justificant dels llibres que es varen deixar; sense el justificant no hi ha abonament

Els llibres que no s’han pogut distribuir es retornaran.

Horari establert per el abonaments es, matins de 10:30 a 13:30; si l’horari es incompatible, cal demanar cita/previa a <biblioteca@inspeguera.cat>

Mercat Llibre de Text, de 2à Mà de BATX

PER DEIXAR ELS LLIBRES DE TEXT

Us voleu desprendre dels vostres llibres de text de batxillerat ?

Al Peguera ES POSARÀ en marxa el mercat de llibres de text de 2à mà, adreçat a l’alumnat que fa 1r o 2n de batxillerat en el centre.

Degut a la situació d’ALARMA del COVID-19. A partir del 25 de juny al 25 de setembre podreu deixar en dipòsit els llibres de text a la biblioteca de l’institut segons horari d’atenció al públic.

Matins de 10:15 a 12:55 hores

Us farem un justificant pels llibres que ens deixeu en dipòsit.

NO, ​S’​​​ACCEPTEN LLIBRES GUIXATS, ESCRITS O EN MAL ESTAT.


PER ADQUIRIR ELS LLIBRES DE TEXT

Us interessa comprar llibres de batxillerat de 2à mà ?

Podeu passar per la biblioteca segons l’horari d’atenció al públic.

Matins : de 10:15 a 12:55 hores

Del 8 de juliol fins al 11 d’octubre (agost tancat) podreu mirar i remenar els llibres que ens han deixat en dipòsit i triar els que us interessa.

Cada exemplar té un preu únic de 12€ sens tenir en compte el seu estat.

No s’accepten devolucions, hi ha la possibilitat de canviar l’exemplar per un altre en millor estat.

LIQUIDACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT

A partir del 27 d’octubre de 2020 fins el 29 de gener 2021 (3 mesos), es podrà passar per la biblioteca, amb el justificant, per tal de liquidar els llibres que s’han distribuït o de recuperar els llibres que no s’han pogut distribuir.

Per cada llibre vostre distribuït rebreu  10€

Curs 2019/2020  – 2020/2021

Reunió d’AMPA – Online – 04 Juny 2020

El primer dijous de juny, dia 4, es celebrarà la segona reunió de l’AMPA des de casa amb connexió a Google-Meet, a les 18:15 hores.

Per poder accedir a la reunió cal enviar una petició d’accés mitjançant un correu Gmail o xtec.

Quan es rebin les peticions es crearà un grup, es confirmarà l’entrada i el dia de la reunió, una estona abans de la reunió es rebrà el codi d’accés

Les sol·licituds cal enviarles a <ampa@inspeguera.cat>

Si hi estàs interessat/a, seria bo que amb antelació fessis arribar les peticions per tal de pasarla a la persona adecuada i el dia de la reunió tingues les oportunes contestes

Quedant a a la espera de la vostra inscripció i peticions

Coordinament , AMPA Lluís de Peguera

Servei de tramitació d’avaries dels ordinadors de l’alumnat

Bon dia, des del passat dimarts dia 14 d’abril, FDOS SOFTWARE ha habilitat serveis mínims per el servei de gestió i tramitació d’avaries. Per qualsevol dubte o avaria que es presenti durant aquest temps, les famílies es podran posar en contacte amb nosaltres a través de l’email satacer@fdos.net i es donarà el suport necessari. Excepcionalment, enviarem el transport directament al domicili de les famílies, es recollirà el dispositiu, es repararà i es tornarà un altre cop a les famílies. Aquest se rvei es durà a terme durant l’estat d’Alarma del COVID19. 
Atentament

FDOS SOFTWARE
 Calle Espronceda, 136 (Esquina Diagonal)
08005 – Barcelona Tel. 93.307.15.55

COVID-19

Benvolgudes Famílies,

En primer lloc, desitgem que estigueu tots bé!!!!

Us comuniquem que en motiu de la Pandèmia del Coronavirus que estem patint, queden aturades les reunions, i altres activitats que se’n podrien derivar, lligades a l’AMPA fins que puguem reprendre el nostre dia a dia amb seguretat.

Esperem retrobar-nos ben aviat!!!!

Cuideu-vos molt!!!!

#joemquedoacasa

AMPA Institut Lluís de Peguera

Acta Reunió Març 2020

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’IES LLUÍS DE PEGUERA. Plaça Espanya, 2, MANRESA – Tel. 93 877 27 77

Acta de la reunió de mares i pares del dijous, 5 de març de 2020, a les 19:30h a la biblioteca.

Assistents: Lourdes Duocastella, Joan Torra, Jose M. Contreras, Jaume Planell, Gemma García, Anna Comas, David Lluçà, Montse Fargas, Joan Sánchez, Assumpta Plà, Roger Cirera i Núria Mesalles.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE FEBRER

Es llegeix i s’aprova l’acta del mes de Febrer.

2.- INFORMACIONS DE DIRECCIÓ

Respecte a la baixa valoració del nivell d’anglès del centre que han fet les famílies en reiterades ocasions, la directora comenta que s’han posat com a objectiu: reforçar molt més l’anglès, de manera que a l’acabar l’ESO, els alumnes puguin tenir el títol oficial mínim. S’han proposat reforçar l’anglès, des de l’optativa amb una metodologia motivadora. Ara per ara, és una proposta de centre que es pretén activar en els propers cursos.

El Projecte Generació Plurilingüe sembla que permet demanar dues auxiliars de conversa, però en realitat tot apunta que només se’n podrà demanar una. Si és així, com l’Institut Lluís de Peguera és un centre Batxibac, es prioritzarà demanar una auxiliar de conversa per Francès.

La valoració que fa el centre de les colònies d’anglès de primer ESO, subvencionades pel Departament d’Ensenyament, és més aviat justa. El centre n’ha pres nota per, si en un futur, cal replantejar-ne les activitats. Igualment, es destaca positivament que hagin estat unes colònies subvencionades, com també que les activitats que s’hagin portat a terme es fessin en anglès.

Es fa constar que es tractava d’una novetat, de la qual no se’n tenia cap experiència anterior i per tant, es desconeixia com funcionaria. A destacar que a excepció de 15-20 alumnes que per motius culturals no van assistir a les colònies, la resta van anar-hi tots.

El dia 17 març, a les 19:00h, es realitzarà la jornada de Portes Obertes. Es vol millorar el procediment vers el curs passat, per això està previst:

Fer grups de 20 alumnes entre els nous alumnes que vinguin a la jornada. Cada grup estarà guiat per un professor i un alumne actual de 1r d’ESO.

Els pares/mares i els alumnes aniran tots a la sala d’actes on es passarà un vídeo i un PowerPoint relacionat amb el centre. Els alumnes de música cantaran un parell de cançons per fer-ne una millor acollida. I un parell d’alumnes de primer d’ESO exposaran la seva experiència.

A continuació es farà una visita guiada pel centre. Per una banda aniran els pares/mares acompanyats per professors i per l’altra els nous alumnes amb professors i alumnat actual.

Quan els futurs alumnes acabin la visita guiada pel centre, se’ls acompanyarà al pati per fer un joc de pistes en el que hi hauran proves de diferents temàtiques (matemàtiques, llengües, ciències, etc.).

La Directora demana si algun pare/mare de l’AMPA els pot acompanyar en l’acollida de les noves famílies que vinguin a la Jornada de Portes Obertes.

En relació amb el grups que es fan dels alumnes que venen de primària per cursar la secundària es destaca que l’experiència d’altres anys, els ha demostrat que no és necessari mantenir-los junts. Es prioritza cohesionar. Es tindrà en compte que els alumnes no quedin sols, però no en grans grups.

La Festa de Graduació 2n Batxillerat i la Festa de la Família, serà el 5 de juny. L’AMPA s’ha ofert per ajudar en tot el que calgui. Quedem que de la Festa de la Família se n’encarregarà l’AMPA, i si el centre creu que necessitarà ajuda per quelcom més, ens ho farà saber. La junta actual de l’AMPA comenta que part d’aquesta estarà en l’ACTE de GRADUACIÓ i anima a que es busquin altres pares que puguin col·laborar en la preparació de la Festa de la FAMÍLIA.

Està previst que els alumnes de 4t ESO del projecte Stroika toquin el dia de la festa.

Pel curs vinent hi hauran5 línies de primer d’ESO. Tindrem un problema d’espai. Es mantindran les 4 aules, però s’hauran d’encabir 40 persones més. Professorat per 5 grups, distribuïts amb 4 classes, 2 professor per classe. Encara que el Departament es faci càrrec de 35 taules i cadires no serà suficient, perquè per encabir-los a les aules actuals, es requerirà moure envans o afegir altres elements constructius, i tot i així, amb les taules i cadires tradicionals, no hi cabrien. Raó per la que s’aposta substituir totes les taules i cadires, per un nou disseny més funcional. La Direcció del centre està donant voltes per trobar la millor solució que sigui factible amb el pressupost del que disposa el centre. El Departament facilita els bens materials en espècies (cadires i taules), enlloc d’ampliar el pressupost i facilitar així, la compra del material que es consideri més adient a la necessitat que es planteja.

La tresorera de l’AMPA recorda que tenim diners en el pressupost en benefici de l’alumnat i que com a AMPA ens és possible ajudar al centre. S’acorda que la Directora ens passarà el pressupost de la solució definitiva i a partir d’aquí decidirem el tipus d’ajuda que es podrà oferir.

L’últim dia de classe per als alumnes de segon de Batxillerat serà el5 de maig.

Els dies 6 i 7 de maig, el centre acollirà els alumnes per fer les proves del Batxibac de la Catalunya Central.

El dia 29 de juny serà la Graduació dels alumnes de 4t ESO.

En quant al Coronavirus, el centre posarà especial interès en les mesures higièniques.

3.- INFORMACIONS AMPA

Activitats extraescolars: La Preparació First continua tenint únicament 3 estudiants. La resta d’extraescolars es mantenen segons la previsió inicial.

Es confirma que no es va assistir a la reunió proposada per l’Ajuntament de Manresa pel tema de Patis Oberts.

Una mare comenta que la visió subjectiva del seu fill, en quant a les colònies d’anglès de 1r ESO és decebedora, perquè s’esperava més del que els han ofert.

Els pares insistim de nou en ponderar al seminari d’Anglès, perquè es muntin més activitats i de millor qualitat.

Una de les mares comenta que en les Portes Obertes del curs passat no es va tenir prou en compte al propi alumnat. Es trobava a faltar l’acompanyament més motivador aula per aula pels nous alumnes. La Directora ha explicat com es pot llegir en el punt anterior, quina és la planificació prevista per la jornada d’aquest any.

A l’espera de trobar la millor solució per encabir la nova línia de 1r ESO prevista pel curs vinent, queda aturada la proposta del Seminari de Música.

S’ha entregat la documentació referent a la subvenció de l’activitat de música. Restem a l’espera de la resolució.

Les famílies comenten que cal preparar-se per si es tanquen les classes pel Coronavirus. Com encarar les classes? Com continuarien les classes, sobretot pels de batxillerat que s’han d’examinar la selectivitat?

Quedem el dijous, 2 d’abril a les 19:30h.

El president aixeca la sessió a les 22:00h. En substitució del secretari, estenc aquesta acta.