Acta de la reunió de l’AMPA de 13 desembre de 2018

Benvolgudes famílies, aquesta és l’acta de la reunió de l’AMPA del 13 de desembre de 2018.

20181213 Acta reunió AMPA desembre

Reunió ordinària AMPA aquest dijous 10 de gener a les 19.30 hores

Benvolgudes famílies,

Em plau convocar-vos a la propera reunió ordinària de l’AMPA de l’institut  Lluís de Peguera que tindrà lloc a la biblioteca del mateix institut , el proper dijous dia 10 de gener de 2019 a les 19:30 hores, amb el següent

Ordre del dia;

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE DESEMBRE
 2. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ
 3. INFORMACIONS AMPA
  1. Evolució extraescolars.
  2. Maleta de les famílies.
  3. Substitució treballadora social
 4. TRESORERIA
 5. ALTRES INFORMACIONS, OBSERVACIONS, APORTACIONS

Servei d’Atenció Tècnic a alumnat i famílies

Benvolguts/des,

Us comuniquem que l’horari del servei tècnic informàtic és de 11.00h a les 11.30h per l’alumnat i de 12.00h a les 13.00h per les famílies a la biblioteca de l’institut.

També podeu formular consultes sobre el programari, maquinari o cursar garanties del vostre ordinador per correu-e a sat-ampa@inspeguera.cat.

Restem a la vostra disposició.

Acta de la reunió de l’AMPA del mes de novembre de 2018

Bona nit

Un cop aprovada podeu consultar l’acta de la darrera reunió, la del mes de novembre; cliqueu aquest enllaç per llegir-la; 20181108 Acta assemblea general extraordinària i reunió AMPA

 

salutacions

Acta assemblea general de 18 d’octubre de 2018

bona tarda,

 

Un cop aprovada publiquem l’acta de l’assemblea general de 18 d’octubre de 2018. Podeu  consultar-la clicant el següent enllaç  Acta Assemblea General AMPA 18.10.2018

Comptes AMPA curs 2017/2018 i previsió curs 2018/2019. aprovats darrera assemblea general.

ESTAT DE COMPTES 2017-18 PRESSUPOST 2018-19

Eleccions de Consell Escolar

Eleccions de Consell Escolar

El proper dimecres 28 de novembre de 2018 tindran lloc les Eleccions al Consell Escolar. L’espai per les votacions de mares i pares d’alumnes es trobarà al costat de les oficines, i la franga horària serà entre les 13,30h i les 17h

Acta de la reunió de l’AMPA del mes de setembre de 2018

Bona tarda!

 

Adjuntem l’Acta de la reunió del mes de setembre de 2018

Podeu llegir-la clicant aquest enllaç;2018.09.13 Acta reunió AMPA de setembre

Assemblea extraordinària i reunió mensual de l’ AMPA dijous dia 8 de novembre a les 19.30 hores

Benvolgudes famílies,

Em plau convocar-vos a la propera assemblea extraordinària de l’AMPA de l’AMPA de l’institut  Lluís de Peguera que tindrà lloc a la biblioteca del mateix institut , el proper dijous dia 8 de novembre de 2018 a les 19’30 hores, amb el següent

 Ordre del dia;

Atès l’acord de l’assemblea general realitzada el passat 18 d’octubre de 2018 es  procedirà a la;

 

 1. Votació els càrrecs de president/a, vicepresidents/es i secretari/a, entre les persones que hagin presentat candidatura o, si s’escau, la renovació dels membres de la Junta actual.

 

Seguidament es tractaran els temes que de forma ordinària es despatxen  en les reunions ordinàries de l’AMPA;

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE SETEMBRE
 2. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ
 3. INFORMACIONS AMPA
  1. Valoració de la darrera assemblea general de l’AMPA
  2. Situació extraescolars.
 4. TRESORERIA
 5. ALTRES INFORMACIONS, OBSERVACIONS, APORTACIONS

 

Candidatures membres Junta AMPA

Els Estatuts de la nostra AMPA, estableixen un termini màxim de dos cursos per a la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva. Això significa que iniciem  el procés electoral per triar la nova Junta Directiva, que exercirà durant els cursos 2018-2019, 2019-2020 


Us recordem que només podran presentar candidatures i votar aquells membres socis de l’AMPA que ho siguin abans de la finalització del període de presentació de candidatures i que estiguin al corrent del pagament de la quota anual, dels rebuts d’activitats i dels serveis gestionats per l’AMPA.

Les candidatures es poden presentar fins el proper dia 7 de novembre a les 14 hores a la biblioteca de l’AMPA (Jaume) i seran  votades en l’assemblea extraordinària que es farà el proper dia 8 de novembre a les 19.30 hores a la biblioteca del centre.

Un cop  realitzada la votació procedirem  a realitzar la reunió ordinària mensual de l’AMPA amb els següents temes més rellevants a tractar;

-Aprovació de l’Acta de la reunió de setembre

-Informacions de direcció.

-Valoració de l’assemblea general del mes d’octubre

-Situació del les extraescolars.

-Altres assumptes.