Activitats extraescolars gener 2016

El 12 de gener es posen en marxa les següents activitats:

  • Dimarts de 2/4 de 5 a 6 de la tarda preparació per examen A2 de Francès. Cost 20€ /mes.
  • Dimecres  de 5 a 6 de la tarda Clases de reforç de ESO. Cost 30€ /bimensual.
  • Divendres  de 5 a 6 de la tarda Clases de reforç de Batxillerat Ciències. Cost 30€ /bimensual.

Per apuntar-se cal enviar un correu a:
ampapeguera@gmail.com o ermengol.calvet@gmail.com

La realització dels cursos es confirmarà via Mail una setmana abans de la data d’inici del curs. L’AMPA es reserva el dret a cancel·lar o modificar les dates d’un curs una setmana abans del seu inici.

Pastorets 2015

IMG_2962El passat dimarts dia 15 i avui dia 22, els alumnes de primer d’ESO hem representat l’obra de teatre adaptada “Els Pastorets”. El dia 15 la vam representar pels pares a la sala 2000 de l’INS Lacetània i com que volíem ajudar a la Marató de Tv3, vam recaptar la quantitat de 250 euros. Avui, en canvi l’hem representada a la sala d’actes de l’Institut pels alumnes de segon. L’experiència ha estat molt positiva i ens ho hem passat genial, tot i els nervis que hem passat abans de cada funció. Amb tot, els i les alumnes de primer d’ESO us desitgem unes molt BONES FESTES!!!

“Posem fil a l’Agulla”

Us informem d’una activitat que pot ser del vostre interès;

Primer taller gratuït de teixir  llanes de colors per vestir quants més arbres millor  del Parc de l’Agulla. El primer taller tindrà lloc aquest dissabte dia 10 al matí de 11 a 14 hores i al centre de visitants del Parc de l’Agulla. Els següents tallers es faran cada dissabte d’octubre al mateix indret i horari. Kàtia aportarà els fils i les llanes i només cal portar les agulles de fer mitja o ganxet (això sí que siguin gruixudes).

L’objectiu és poder vestir el màxim nombre d’arbres del Parc el dia 8 de Novembre, dia en el qual es farà una matinal festiva i que coincidirà amb la segona trobada de 7 narradors de contes.  Aquesta jornada forma part de la campanya endegada fa un any per Meandre “Posem fil a l’Agulla”  la qual reivindica l’ampliació del Parc cap el turó del Guix o Quatre Cantons i millora de la connectivitat amb l’Horta de Viladordis.

Aquí teniu l’enllaç a la pàgina facebook de l’esdeveniment; https://www.facebook.com/events/969628689742410/

Promou: Meandre Manresa

Patrocinen: Parc de la Sèquia i Llanes Katia

Col·laboren: Elabora; Fet x A Tu; La Cadeneta; Amarant; La Teranyina; Llanes Epi i el suport de la Federació d’Associacions de Veins de Manresa.

Assegurança per trencadissa de pantalla

Benvolgudes famílies,Assegurana trencadissa pantalla_Inst Lluis de Peguera

Us comuniquem que l’AMPA ha tancat un acord amb l’empresa “wedidacTICs” per totes aquelles famílies interessades en contractar una assegurança per trencadissa de pantalla.

Aquesta oferta està pensada per tots els ordinadors que ja no tenen cap cobertura. A continuació us adjuntem la carta per fer la petició d’assegurança.

Nota informativa (24/09/2015, 21.30h): Lamentem comunicar-los que l’AMPA ha cancel·lat l’acord amb “wedidacTICs” degut a una falta d’interés i comunicació per part de l’asseguradora. Disculpeu les molèsties.

AJUTS PER ESTUDIANTS DE BATXILLERAT EMPADRONATS A SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

SOL·LICITUD D’AJUT DE TRANSPORT ESCOLAR POST- OBLIGATORI
Curs escolar 2015-16 ( no universitari)

INFORMACIÓ:
– Ajut de transport post-obligatori
– Ajut no sotmès a nivell d’ingressos
– Ajut del 50% del cost del transport escolar
– Sol·licitar-ho per instància a l’ajuntament fins el dia 16 d’octubre
REQUISITS:
– Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola
– Estar cursant estudis post-obligatori (no universitaris) als instituts de
Manresa
DOCUMENTACIÓ
– Aportar fotocòpia de la matricula del seu fill/a o sol·licitud feta del
transport escolar del bus.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 16 d’octubre

Podeu demanar les sol·licituds a la Treballadora Social de l’AMPA

AJUTS PER ESTUDIANTS d’ESO EMPADRONATS A SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

AJUTS ESCOLARS MUNICIPALS PER SECUNDARIA ~ ESO – curs 2015/16

Ajuts individuals per I’adquisició de llibres escolars i material escolar i participació a les sortides escolars durant el curs escolar 2015/16.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS :
– La documentació, juntament amb I’imprès de la sol·licitud, s’haurà de presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de sant Salvador de Guardiola.

REQUISITS:
Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola, tots els membres de la unitat familiar.
Estar matriculats els menors a l’escola de referència. .
Les unitats familiars que tinguin, segons exercici 2014, una renda per capita inferior o igual al SMI.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
+Imprès de sol’ licitud.
+ Fotocopia DNII NIE i/o PASSAPORT de tots els membres majors de 16 anys de la unitat familiar.
+ Fotocopia de la Targeta Sanitària.
+ Volant d’empadronament.
+ Fotocòpia de totes les pagines emplenades del llibre de família, en cas de no disposar-ne caldrà
presentar certificat de naixement i certificat de matrimoni
+ Rebut del lloguer o hipoteca.
+ Informe de vida laboral (901502050).
+ Justificants d’ingressos:

1- Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de I’exercici 2014, segellada per
alguna de les oficines habilitades d’Hisenda o per alguna entitat bancària.
En el cas de declaracions separades, còpia de les dues declaracions.
2- En cas d’estar a I’atur: certificat de prestacions de I’INEM.
3- En cas de no estar obligats a fer declaració de renda:
· Certificat d’imputacions del 2014 d’Hisenda.
· Certificat de prestacions de I’INEM i/o de I’INSS i/o de I’ICASS.
· fotocòpia de les 6 últimes nòmines.
· altra documentació que certifiqui els ingressos anuals del 2014.

DOCUMENTACIÓ NO OBLIGATÒRIA:
+ Certificat de disminució de I’ICASS.
+ En cas de separació, fotocòpia on especifica la quantia a percebre en concepte
de pensió d’alimentària del seu cònjuge.
+ Carnet de Família nombrosa o monoparental
+ Documents que acreditin situació de dependència.
+ Altres documentació que I’interessat cregui oportú.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS :
– La documentació, juntament amb I’imprès de la sol·licitud, s’haurà de presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de sant Salvador de Guardiola.

-L’imprés de sol·licitud el podeu demanar a la Treballadora Social de l’AMPA

Termini de presentació de les sol·Iicituds:

9 d’octubre 2015

Documentació per sol·licitar la beca de batxillerat

Alumnat,

Si teniu problemes per sol·licitar l’ajuda de batxillerat , us suggereixo venir el dimecres 23 de setembre (horari: 11.30 a 12.30) a la biblioteca, on us podré ajudar a sol·licitar-la.

Quina documentació cal aportar?

  • DNI de tots els membres familiars (amb totes les dades)
  • Número de compte on consti com a titular el propi sol·licitant
  • Carnet de família nombrosa (si la família compleix els requisits)
  • Un compte electrònic operatiu

Atentament,

Treballadora Social de l’AMPA

Sònia Cornejo