Mercat Llibre de Text, de 2à Mà de BATX

PER DEIXAR ELS LLIBRES DE TEXT

Us voleu desprendre dels vostres llibres de text de batxillerat ?

Al Peguera ES POSARÀ en marxa el mercat de llibres de text de 2à mà, adreçat a l’alumnat que fa 1r o 2n de batxillerat en el centre.

Degut a la situació d’ALARMA del COVID-19. A partir del 25 de juny al 25 de setembre podreu deixar en dipòsit els llibres de text a la biblioteca de l’institut segons horari d’atenció al públic.

Matins de 10:15 a 12:55 hores

Us farem un justificant pels llibres que ens deixeu en dipòsit.

NO, ​S’​​​ACCEPTEN LLIBRES GUIXATS, ESCRITS O EN MAL ESTAT.


PER ADQUIRIR ELS LLIBRES DE TEXT

Us interessa comprar llibres de batxillerat de 2à mà ?

Podeu passar per la biblioteca segons l’horari d’atenció al públic.

Matins : de 10:15 a 12:55 hores

Del 8 de juliol fins al 11 d’octubre (agost tancat) podreu mirar i remenar els llibres que ens han deixat en dipòsit i triar els que us interessa.

Cada exemplar té un preu únic de 12€ sens tenir en compte el seu estat.

No s’accepten devolucions, hi ha la possibilitat de canviar l’exemplar per un altre en millor estat.

LIQUIDACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT

A partir del 27 d’octubre de 2020 fins el 29 de gener 2021 (3 mesos), es podrà passar per la biblioteca, amb el justificant, per tal de liquidar els llibres que s’han distribuït o de recuperar els llibres que no s’han pogut distribuir.

Per cada llibre vostre distribuït rebreu  10€

Curs 2019/2020  – 2020/2021

Mercat de 2à Mà – Abonaments Llibres de Text

Avui 29/10/2019 començant els abonaments dels llibres de text que es varen distribuir en la campanya del mercat de segona mà de batxillerat.

Tots els usuaris que varen portar llibres de text per la seva distribució, ja podran passar per la biblioteca en els horaris establerts.

Cal portar el justificant que és va fer en el moment de portar els llibres.

Sens el justificant no hi ha dret a reclamar, ja que es va advertir que era molt important que no es pot perdre.

No es necessari que el usuari que va portar els llibres vingui personalment, pot passar qualsevol persona que sempre porti el JUSTIFICANT

Servei fotocòpies i escaneig per l’alumnat

Informació d’interès:

Per realitzar impressions en la fotocopiadora de la biblioteca, els documents han d’estar guardats en format PDF :

 1. Enviar-los a biblioteca@inspeguera.cat.

  Cal especificar si es vol en color o blanc/negre (PDF)

 2. Portar-los (PDF) en un llapis de memòria (pendrive).

  Les impressions cal recollir-les presencialment a la biblioteca, s’imprimeixen al moment, 

  COST:

 • Preu en blanc i negre: 10 cèntims per cara
 • Preu en color: 20 cèntims per cara.

 ______________________________________________________________________________

Horari Biblioteca :

matí 10-13 hores

tardes dll, dm, dj. 17-20 hores

AMPA / Ins. Lluís de peguera

Memoria Biblioteca 2017/2018

Memòria Biblioteca i el mercat de 2a mà de Batx.

Aquest curs 2017/2018 la biblioteca a continuat ha continuant oferint tots els seus serveis, estan oberta en els horaris establerts per a tota la comunitat educativa; com son:

Serveis: Préstec de llibres, servei d’ordinadors, impressions, fotocopies blanc/negre (0,10€), escanejar documents (0,00€), fotocopies en color (0,20€) o fotos (0,50€). Les impressions per matricules, selectivitat i documentació oficial es gratuïta. Aquest curs s’ha incorporat una fotocopiadora de calitat que permet imprimir a A3, poder copiar pagines de llibres, amb gran calitat i velocitat

Material del que es disposa:

Fotocopiadora en color amb Wi-Fi, impressora blanc/negre, guillotina i vuit ordinadors per l’ús de la comunitat educativa.

Aquest curs s’ha incrementat la dotació de llibres de lectura obligatòria d’ESO i Batx., amb 45 llibres nous i 168 recomprats amb la distribució del llibre de text del mercat de 2a mà de batxillerat.

A 30 de juny de 2018 els registres de la biblioteca han arribat a 14.592 registres, d’aquests hi han hagut 137 registres donats de baixa i el seu numero es farà servir per els nous llibres, aquest curs s’ha arribat a deixar en préstec 728 llibres. Un dels problemes que es detecta cap a final de curs és que hi ha molta manca de devolució dels llibres en préstec tan par part de l’alumnat igualment que el professorat; en data de la edició de aquesta memòria hi han pendents de retorn uns 50 llibres per part de professorat i de uns 150 llibres per part de l’alumnat.

Per el nou curs 2018/2019, la política de la biblioteca es reduir el temps del préstec al alumnat que ha sigut morós en la devolució de llibres no deixar cap exemplar durant un curs, igualment que tot l’alumnat que tingui deutes de matricula no podrà gaudir del servei.

La biblioteca continuarà estan un lloc multi-funcional per al desdoblament de classes, xerrades, presentacions, conferencies, ZONA d’Estudi, exàmens col·lectius.

Horari:

Matins de 10 a 13 hores,

Tardes dels dilluns, dimarts i dijous de 17 a 20 hores.

Memòria Biblioteca i el mercat de 2a mà de Batx.

Aquest curs 2016/2017 la biblioteca ha tornat ha estar oberta a tota la comunitat educativa; continuant oferint tots els seus serveis, com són:

Préstec de llibres, servei d’ordinadors, impressions, fotocopies blanc/negre (0,10€), escanejar documents (0,00€), fotocopies en color (0,20€) o fotos (0,50€), les impressions per matricules, selectivitat i documentació oficial es gratuïta.

Material del que es disposa:

Fotocopiadora en color amb Wi-Fi, fotocopiadora blanc/negre, guillotina i vuit ordinadors per l’ús de la comunitat educativa.

Aquest curs s’ha incrementat la dotació de llibres de lectura obligatòria d’ESO i Batx., amb 135 llibres nous i 147 recomprats amb la distribució del llibre de text del mercat de 2a mà de batxillerat.

A 30 de juny de 2017 els registres de la biblioteca han arribat a 14591 registres, d’aquests hi han hagut 379 registres donats de baixa i el seu numero es farà servir per els nous llibres, en aquesta moments tenim la quantitat de 14.212 registres operatius.

Pel nou curs 2017/2018 la política de la biblioteca es de continuar esporgant registres per tal d’aconseguir més espai.

La biblioteca continua ser un lloc multifuncional per al desdoblament de classes, xerrades, presentacions, conferencies, ZONA d’Estudi, exàmens col·lectius.

Horari:
Matins de 10 a 13 hores,
Tardes dels dilluns, dimarts i dijous de 17 a 20 hores.

10è Mercat 2à mà Batxillerat

El mercat del llibre de text de segona mà de batxillerat, es va posar en marxa la recollida el 25 de maig de 2016 fins el 10 d’octubre de 2016, que es va tancar.

Sobre la recompra del llibre de text de Batx. del mercat es va iniciar igualment que les matricules de batxillerat, el dia 4 de juliol de 2016 fins el 15 d’octubre de 2016, entre el 16 i el 30 d’octubre es va fer el recompte dels llibres distribuïts i si toca fer el llistat dels retorns corresponents.

Estava previst fer els abonaments entre el 2 de novembre fins el 29 de gener del 2016.

És molt important presentin el justificant del dipòsit. Si no hi ha justificant no hi ha abonament Aquest curs 15/16 hi va haver-hi una participació de 149 alumnes de batx que han portat 534 llibres de text per la seva distribució, dels quals s’han distribuït 504 llibres.

Servei Préstec Biblioteca

El servei de préstec de llibres de la biblioteca està obert a tota la comunitat educativa.

Condicions per el préstec:

Formar part del centre com a professorat o serveis

Alumnat: cal que que estiguin al dia de de la quota de l’AMPA, i que no tinguin exemplars pendents de retorn.

Families: cal que que estiguin al dia de de la Quota de l’AMPA, i que no tinguin exemplars pendents de retorn.

El màxim dies del préstec es de 80 dies amb opció  de prorroga de 20 dies

Hi ha la possibilitat de sol.licitar i fer reserva de llibres per via correu electrònic a biblioteca@inspeguera.cat 

En a reserva cal indicar:

el nom del llibre/s

nom i cognoms

curs i grubEl servei de préstec de llibres de la biblioteca està obert a tota la comunitat educativa.

Condicions per el préstec:

Formar part del centre com a professorat o serveis

Alumnat: cal que que estiguin al dia de de la quota de l’AMPA, i que no tinguin exemplars pendents de retorn.

Families: cal que que estiguin al dia de de la Quota de l’AMPA, i que no tinguin exemplars pendents de retorn.

El màxim dies del préstec es de 45 dies amb opció  de prorroga de 15 dies

Lloguer d’Armariets (Taquilles)

LLOGUER d’Armariets

CURS 2016/2017

Benvolgudes famílies,

Un any més volem oferir als/les vostres fills/es la possibilitat de poder disposar d’un armariet per guardar els llibres i altres coses que necessitin per tal que no hagin d’anar tan carregats diàriament.

Enguany aquest lloguer es farà a través de l’AMPA de l’institut

Els Armariets són en règim de lloguer per a tot el curs de setembre a juny.

Hi ha la possibilitat de compartir-les amb algun altre/a company/a. 

Però no es gaire aconsellat compartir, per tal de estalviar algun disgust.

El cost del lloguer, és de 15 per armariet.

Les taquilles es podran fer servir un cop fet el pagament en metàl·lic.

Els interessats s’ha de adreçar a la Biblioteca de l’institut, en els horaris establerts, amb la finalitat de formalitzar el contracte per a la seva utilització.

Esperem que aquest servei us pugui ser útil.

Atentament

Biblioteca

AMPA Lluís de Peguera

LLOGUER d’Armariets

CURS 2015/2016

Benvolgudes famílies,

Un any més volem oferir als/les vostres fills/es la possibilitat de poder disposar d’un armariet per guardar els llibres i altres coses que necessitin per tal que no hagin d’anar tan carregats diàriament.

Enguany aquest lloguer es farà a través de l’AMPA de l’institut

Els Armariets són en règim de lloguer per a tot el curs de setembre a juny.

Hi ha la possibilitat de compartir-les amb algun altre/a company/a. 

Però no es gaire aconsellat compartir, per tal de estalviar algun disgust.

El cost del lloguer, és de 15 per armariet.

Les taquilles es podran fer servir un cop fet el pagament en metàl·lic o amb targeta.

Els interessats s’ha de adreçar a la Biblioteca de l’institut, en els horaris establerts, amb la finalitat de formalitzar el contracte per a la seva utilització.

Esperem que aquest servei us pugui ser útil.

Atentament

Biblioteca

AMPA Lluís de Peguera

Mercat 2à mà Batxillerat

Mercat de 2à mà batx 2016

Sobre el mercat del llibre de text de segona mà de batxillerat, es va posar en marxa la recollida el 23 de maig de 2016 fins el 10 d’octubre de 2016, que es tancarà la recepció de llibres.

 • Sobre la recompra del llibre de text de batx. del mercat s’iniciarà igualment que les matricules de batxillerat, el dia 5 al 24 de juliol i de l’1 de setembre fins el 15 d’octubre de 2016, entre el 16 i el 26/10/2016 es farà el recompte dels llibres distribuïts per tal de fer el llistat dels retorns corresponents.

  Esta previst fer els abonaments dels exemplars distribuïts, sigui del 30 d’octubre fins el 30 de gener del 2017.

 • Es molt important presentar el justificant del dipòsit.
 • Si no hi ha justificant no hi ha abonament, aquesta decisió es degut que en algun cop s’ha intentat cobrar dues vegades.

Mercat de segona mà batxillerat 2015

Sobre el mercat del llibre de text de segona mà de batxillerat, es va posar en marxa la recollida el 25 de maig de 2015 fins el 10 d’octubre de 2015, que es tancarà.

 • Sobre la recompra del llibre de text de batx. del mercat es va iniciar igualment que les matricules de batxillerat, el dia 1 al 24 de juliol i de l’1 de setembre fins el 15 d’octubre de 2015, entre el 16 i el 30 es farà el recompte dels llibres distribuïts i si toca, fer el llistat dels retorns corresponents.

  Esta previst fer els abonaments dels exemplars distribuïts, entre el 2 de novembre fins el 29 de gener del 2016.

 • Es molt important presentar el justificant del dipòsit. Si no hi ha justificant no hi ha abonament, aquesta decisió es degut que en algun cop s’ha intentat cobrar dues vegades.

Memòria Biblioteca 2016 i el mercat de 2a mà de Batx

Aquest curs 2015/2016 la biblioteca a tornat ha estar oberta a tota la comunitat educativa; continuant oferint tots els seus serveis, com son:

Servei que presta a biblioteca:

Préstec de llibres, servei d’ordinadors, preus: impressions, fotocopies blanc/negre (0,10€), escanejar documents (0,00€), fotocopies en color (0,20€), fotografies en color en paper foto (0,50€), les impressions per matricules, selectivitat i documentació oficial es gratuïta.

Material del que es disposa:

Fotocopiadora en color amb Wi-Fi, fotocopiadora blanc/negre, guillotina i vuit ordinadors per l’ús de la comunitat educativa.

Serveis AMPA

En el espai de la biblioteca (Sr. Jaume) a part del servei de préstec de llibres, també hi han inclosos dos serveis més que son:

 • Servei Informàtic (Sr. Marc) per l’alumnat els matins de 11 a 11:30 h. i per les famílies i comunitat educativa de 11:30 a 12 h.

 • Servei Social (Sra. Marina) d’atenció a tota la comunitat educativa, amb horari que cal sol·licitar hora amb antelació amb el responsable de la biblioteca.

Aquest curs s’ha incrementat la dotació de llibres de lectura obligatòria d’ESO i BATX., amb 184 llibres nous i recomprats 273 amb la distribució del llibre de text del mercat de 2a mà de batxillerat.

La biblioteca continua sen un lloc multi-funcional per al desdoblament de classes, xerrades, presentacions, conferencies, ZONA d’Estudi, exàmens col·lectius, reunions de l’AMPA, trobades i reunions del parlament Verd / Consell Escolar, trobades d’ex-alumnat i altres.

Horari:

Matins de 10 a 13 hores,

Tardes dels dilluns, dimarts i dijous de 17 a 20 hores.

La nota discordant d’aquest curs a sigut la sostracció de diners i dècims de Loteria de Nadal del despatx del bibliotecari, esperem que quedi com anècdota i no es repeteixi.

La part positiva es, que es va poder demostrar que no hi havia implicat l’alumnat del Institut

Mercat 2à mà Batxillerat

Biblioteca anys 30Sobre el mercat del llibre de text de segona mà de batxillerat, es va posar en marxa la recollida el 25 de maig de 2016 i finalitzarà el 30 de setembre de 2016, que es tancarà.

Sobre la recompra del llibre de text de batx. del mercat es va iniciar igualment que les matricules de batxillerat, el dia 5 de juliol de 2016 fins el 15 d’octubre de 2016, entre el 16 i el 30 es farà el recompte dels llibres distribuïts i fer el llistat dels retorns corresponents.

Està previst fer els abonaments dels llibre distribuïts, entre el 2 de novembre del 2016 fins el 30 de gener del 2017.

  • Es molt important presentar el justificant del dipòsit.

  • Si no hi ha justificant no hi ha abonament.

  • En alguna ocasió s’ha volgut intentar cobrar dues vegades

  • las distribucions no reclamades s’invertiran en recomprar mes llibres de lectura obligatoria