Passejada al Parc de l’Agulla

Per si és del vostre interès;

Diumenge 8 de novembre

Dos punts de sortida:

  • Plaça de la democràcia, 9:30h
  • Local de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (Font dels capellans, bloc 13(davant del forn de Cabrianes)

Allà ens unirem amb les activitats que ha organitzat Meandre

“POSA FIL A L’AGULLA”

  • Brollador de contes, amb 7 narradors i 1 munt de contes
  • Posa fil a l’Agulla, activitat d’urban Knitting per celebrar els projectes d’apliació del Parc.
  • Visita guiada al Parc, per conèixer les propostes de futur del Parc i el llac.

Vegeu el programa clicant aquí: Cartell de la jornada

“Posem fil a l’Agulla”

Us informem d’una activitat que pot ser del vostre interès;

Primer taller gratuït de teixir  llanes de colors per vestir quants més arbres millor  del Parc de l’Agulla. El primer taller tindrà lloc aquest dissabte dia 10 al matí de 11 a 14 hores i al centre de visitants del Parc de l’Agulla. Els següents tallers es faran cada dissabte d’octubre al mateix indret i horari. Kàtia aportarà els fils i les llanes i només cal portar les agulles de fer mitja o ganxet (això sí que siguin gruixudes).

L’objectiu és poder vestir el màxim nombre d’arbres del Parc el dia 8 de Novembre, dia en el qual es farà una matinal festiva i que coincidirà amb la segona trobada de 7 narradors de contes.  Aquesta jornada forma part de la campanya endegada fa un any per Meandre “Posem fil a l’Agulla”  la qual reivindica l’ampliació del Parc cap el turó del Guix o Quatre Cantons i millora de la connectivitat amb l’Horta de Viladordis.

Aquí teniu l’enllaç a la pàgina facebook de l’esdeveniment; https://www.facebook.com/events/969628689742410/

Promou: Meandre Manresa

Patrocinen: Parc de la Sèquia i Llanes Katia

Col·laboren: Elabora; Fet x A Tu; La Cadeneta; Amarant; La Teranyina; Llanes Epi i el suport de la Federació d’Associacions de Veins de Manresa.

Assegurança per trencadissa de pantalla

Benvolgudes famílies,Assegurana trencadissa pantalla_Inst Lluis de Peguera

Us comuniquem que l’AMPA ha tancat un acord amb l’empresa “wedidacTICs” per totes aquelles famílies interessades en contractar una assegurança per trencadissa de pantalla.

Aquesta oferta està pensada per tots els ordinadors que ja no tenen cap cobertura. A continuació us adjuntem la carta per fer la petició d’assegurança.

Nota informativa (24/09/2015, 21.30h): Lamentem comunicar-los que l’AMPA ha cancel·lat l’acord amb “wedidacTICs” degut a una falta d’interés i comunicació per part de l’asseguradora. Disculpeu les molèsties.

AJUTS PER ESTUDIANTS DE BATXILLERAT EMPADRONATS A SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

SOL·LICITUD D’AJUT DE TRANSPORT ESCOLAR POST- OBLIGATORI
Curs escolar 2015-16 ( no universitari)

INFORMACIÓ:
– Ajut de transport post-obligatori
– Ajut no sotmès a nivell d’ingressos
– Ajut del 50% del cost del transport escolar
– Sol·licitar-ho per instància a l’ajuntament fins el dia 16 d’octubre
REQUISITS:
– Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola
– Estar cursant estudis post-obligatori (no universitaris) als instituts de
Manresa
DOCUMENTACIÓ
– Aportar fotocòpia de la matricula del seu fill/a o sol·licitud feta del
transport escolar del bus.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 16 d’octubre

Podeu demanar les sol·licituds a la Treballadora Social de l’AMPA

AJUTS PER ESTUDIANTS d’ESO EMPADRONATS A SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

AJUTS ESCOLARS MUNICIPALS PER SECUNDARIA ~ ESO – curs 2015/16

Ajuts individuals per I’adquisició de llibres escolars i material escolar i participació a les sortides escolars durant el curs escolar 2015/16.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS :
– La documentació, juntament amb I’imprès de la sol·licitud, s’haurà de presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de sant Salvador de Guardiola.

REQUISITS:
Estar empadronat al municipi de Sant Salvador de Guardiola, tots els membres de la unitat familiar.
Estar matriculats els menors a l’escola de referència. .
Les unitats familiars que tinguin, segons exercici 2014, una renda per capita inferior o igual al SMI.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
+Imprès de sol’ licitud.
+ Fotocopia DNII NIE i/o PASSAPORT de tots els membres majors de 16 anys de la unitat familiar.
+ Fotocopia de la Targeta Sanitària.
+ Volant d’empadronament.
+ Fotocòpia de totes les pagines emplenades del llibre de família, en cas de no disposar-ne caldrà
presentar certificat de naixement i certificat de matrimoni
+ Rebut del lloguer o hipoteca.
+ Informe de vida laboral (901502050).
+ Justificants d’ingressos:

1- Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de I’exercici 2014, segellada per
alguna de les oficines habilitades d’Hisenda o per alguna entitat bancària.
En el cas de declaracions separades, còpia de les dues declaracions.
2- En cas d’estar a I’atur: certificat de prestacions de I’INEM.
3- En cas de no estar obligats a fer declaració de renda:
· Certificat d’imputacions del 2014 d’Hisenda.
· Certificat de prestacions de I’INEM i/o de I’INSS i/o de I’ICASS.
· fotocòpia de les 6 últimes nòmines.
· altra documentació que certifiqui els ingressos anuals del 2014.

DOCUMENTACIÓ NO OBLIGATÒRIA:
+ Certificat de disminució de I’ICASS.
+ En cas de separació, fotocòpia on especifica la quantia a percebre en concepte
de pensió d’alimentària del seu cònjuge.
+ Carnet de Família nombrosa o monoparental
+ Documents que acreditin situació de dependència.
+ Altres documentació que I’interessat cregui oportú.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS :
– La documentació, juntament amb I’imprès de la sol·licitud, s’haurà de presentar al registre d’entrada de l’ajuntament de sant Salvador de Guardiola.

-L’imprés de sol·licitud el podeu demanar a la Treballadora Social de l’AMPA

Termini de presentació de les sol·Iicituds:

9 d’octubre 2015