Memòria del Servei Social de l’AMPA del curs 2017/2018

El perfil d’una part de les famílies que estudien a l’Institut Lluís de Peguera és de vulnerabilitat; es troben en una situació econòmica precària.

Per això, a través del Servei Social de l’AMPA, l’institut continua implicant-se en projectes que puguin facilitar l’accés educatiu a tots els alumnes.

Cal tenir present les condicions actuals del nostre sistema educatiu i el dret que hem de garantir: l’accés a l’educació per tothom. Per això, creiem que s’ha de potenciar el compliment d’aquest buscant alternatives per tal que ningú quedi exclòs del sistema educatiu. Un fet que podria donar-se a causa del cost que comporta estudiar en un centre educatiu i que no totes les famílies poden pagar en el moment d’iniciar el curs. És aquí on la figura social de l’institut pren més rellevància, ja que gràcies a les funcions que desenvolupa, l’alumnat i les respectives famílies poden accedir a unes condicions més adaptades a les seves circumstàncies socio-econòmiques. Aquest treball no és solament individual sinó multidisciplinar ja que també es treballa en xarxa amb altres figures socials, com la integradora social i les psicopedagogues del centre, i aquestes ho fan amb figures externes (Serveis Socials, Programa Salut i Escola i l’EAP) generant una eficiència en el treball conjunt, ja que integra diversa informació que garanteix la intervenció individual i en xarxa. Cal tenir en compte que les carències i les fragilitats que pugui patir l’alumnat (i també família) condiciona, en menor i major part, tot el desenvolupament psicosocial econòmic i educatiu.

A continuació us exposem els projectes en funcionament del 2017/2018:

Prèstec de material informàtic social” amb el propòsit de prestar un portàtil a aquells alumnes que no en disposen (valoració social i econòmica) i segueixen amb qualitat i motivació el curs (valoració acadèmica).

Suport a l’alumnat i les seves famílies:

Donem suport a les famílies i als alumnes que tenen problemàtiques que dificulten els estudis i els aprenentatges. La treballadora social, a través de l’atenció directa a les famílies i de la coordinació amb els/les professionals del centre, té informació i coneixement de les famílies fràgils. D’aquesta forma, li permet intervenir precoçment per evitar fallides en els estudis, absentisme i des-matriculació.

Coordinacions amb la Integradora Social i la Psicopedagogues: intercanvi d’informació dels tutors, alumnat i famílies .

-Acords d’inscripció amb les famílies: Els acords es realitzen a aquelles famílies que tenen la voluntat de pagar la inscripció però es troben amb una situació econòmica que no els hi permet cobrir l’import en una sola quota. La finalitat de l’acord és fraccionar aquest import per tal de posar facilitats a les famílies perquè puguin anar pagant la quota mica en mica, segons la seva situació econòmica. Són acords individualitzats (es valora cada situació social i econòmica) en la que s’acorda avançar uns diners i que a continuació la família anirà pagant de forma fraccionada durant el curs de l’alumne. Per dur a terme el pacte, la treballadora social ha de tenir una atenció personalitzada amb la família. En aquesta trobada s’analitza la situació de la família i de l’alumne i s’arriba a l’acord de la quantitat numèrica que es pagarà cada mes. Amb les famílies amb les qual hi ha l’acord de col·laboració, la treballadora social fa un seguiment trimestral per valorar la bona marxa de l’acord. Aquest curs es van realitzar 93 acords socials (93 famílies però que suposen acords socials a 99 alumnes, ja que alguna família té més d’un/a fill/a estudiant el centre).

– Assessorament , gestió i seguiment d’ajut i beques: assessorament d’ajuts i beques que poden demanar els alumnes; informem i ajudem a sol·licitar-les (ja siguin d’ESO o de batxillerat).

Els que gestionem al 100% són els Ajuts de l’Ajuntament de Manresa: informem a les famílies, recollim tota la informació i presentem les sol·licituds.

Aquest curs 2017-2018 se’ls ha concedit l’ajut a 77 alumnes d’ESO del nostre institut.

Fira de l’estudiant i participació en la formació professional

Les figures socials dels Instituts de Manresa (Educadores i Treballadores Socials) participen a la fira de l’estudiant oferint exclusivament una orientació en ajuts i beques que poden sol·licitar l’alumnat que cursa els estudis de secundària, estudis post-obligatoris i universitaris.

-Coordinació figures socials dels Instituts de Manresa: Les Treballadores Socials i Educadores Socials dels Instituts de la zona es coordinen per millorar el funcionament de caire social en el Institut. Es traspassen informació i treballen en xarxa.

– Volem agrair un any més la col·laboració de Creu Roja amb el nostre centre ja que a l’inici de curs van fer una donació de material escolar. Aquests han estat repartits a les famílies que s’ha valorat que necessitaven disposar del material i que per elles mateixes no podien adquirir-lo.

El valor de la Solidaritat. Un llarg camí recorregut…!

Des del curs 1990-91 que l’institut impulsa una sèrie d’activitats de Solidaritat que tenen per objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre les causes de les desigualtats existents entre els països del Nord i del Sud, fomentar actituds de respecte, diàleg i cooperació envers les persones del nostre entorn més proper i ajudar a prendre consciència de la implicació que tenim cadascun de nosaltres en la construcció d’un món més just i harmònic.

Al llarg d’aquests anys s’han realitzat moltes activitats, de les quals tot seguit n’esmentarem només unes quantes, encara que sense aprofundir-hi,  conscients de la limitació d’aquest espai:

 • recollida de material escolar per un projecte educatiu a Tierra Amarilla (Xile),
 • col·laboració en campanyes de recollida d’aliments i altres tipus d’ajuda, organitzades per ONGs de Manresa, arran d’algun conflicte, com el dels Balcans i el de Rwanda;  i també acaptes d’aliments per Càritas, les Germanetes dels Pobres i la Comunitat de Sant Egidi,
 • venda de llànties de Mans Unides, de samarretes d’Intermón i de postals de Nadal fetes en una missió de Rwanda,
 • participació en campanyes d’Amnistia en contra de la pena de mort i en la campanya Deute extern , deute etern? per  la condonació del deute extern, impulsada per Justícia i Pau, Càritas, Mans Unides i la Unió de Religiosos de Catalunya,
 • creació a la Biblioteca de l’institut d’un espai dedicat a  llibres i materials de Solidaritat i Cooperació,
 •  formalització de l’agermanament del nostre institut amb el de Bambylor, dins del marc de l’agermanament de la ciutat amb aquesta població del Senegal, que ens portà a establir una relació epistolar entre els alumnes dels dos centres, la recollida de llibres per a la biblioteca del Foyer des Jeunes et de la Culture de Bambylor i, fins i tot, a donar suport al projecte de construcció d’una tanca i d’una cantina per a l’institut d’aquesta població, gràcies a l’aportació econòmica del fons de cooperació de l’Ajuntament de Manresa. Vàrem formar part de la Comissió d’Agermanament que hi havia al Consell Municipal de Solidaritat de Manresa,
 • participació al Premi Intermón -convocat a nivell d’Estat espanyol-, que implicava una important tasca de sensibilització en els valors de la solidaritat, la pau, la justícia, el desenvolupament sostenible … al nostre centre. Val a dir, que hi participàrem dues vegades. En la primera obtinguérem el 2n premi i en l’altra quedàrem finalistes,
 • recollida de fons, durant 5 cursos , per pagar dues beques: a la Mubanga, una noia de Kimbau  ( República Democràtica del Congo) i a l’Aida Yare Fall de Bambylor, per tal que poguessin estudiar als seus països,
 • la celebració, durant molts anys, de la Jornada de Solidaritat, a final de curs, organitzada per la Comissió d’Escoles Verdes, amb la realització de tallers, exposicions, venda de productes de comerç just, xerrades, xocolatada de comerç just, tallers de joguines reciclades, danses d’arreu del món …,
 • activitats curriculars: C.V. Geografia dels conflictes. Educació per a la pau, a 4t. d’ESO. Un crèdit que es feia i fa  ressò dels grans problemes que té plantejats el món d’avui: les causes de la pobresa, la sobreexplotació del medi ambient, l’armamentisme… És precisament arran d’aquest crèdit que ens vàrem engrescar a participar al Premi Intermón. Per altra part, es feia el Crèdit de Síntesi de La igualtat a 4t. d’ESO, elaborat per l’associació La Casa de les Formigues. Aquest crèdit planteja una reflexió sobre les grans desigualtats econòmiques i socials, la diversitat cultural i la igualtat de drets de les persones,
 • el bar de l’institut va fer l’opció de servir  el  cafè i  el sucre de comerç just -fa més de quinze anys-!,
 • participació en la Xarxa d’Escoles Compromeses amb el món -Xarxa Educativa especialitzada en Solidaritat i Cooperació a nivell de Catalunya-, amb una clara voluntat de sumar esforços, d’aprendre els uns dels altres i de coordinar el treball que es feia a molts centres d’arreu del país.

… Bé, però, parlem de la història  més recent.

Des de fa cinc cursos que ens coordinem amb la Casa Flors Sirera per a la Solidaritat i la Pau per tal de programar tot un conjunt d’activitats (tallers, xerrades, exposicions, cinefòrums, jocs de rol …) sobre temes com el comerç just, el consum responsable, la situació en què viuen els infants del Sud i també en zones de conflictes armats, les causes de la pobresa en el món d’avui, la degradació del medi ambient,  l’anàlisi d’algun conflicte actual (Palestina-Israel, per exemple), els interessos miners a la zona dels Grans Llacs Africans, la situació dels pobles indígenes, la sobirania alimentària,  la discriminació de la dona …

Tot seguit passem a detallar les activitats que s’han realitzat durant el curs 2017-18, que formen part del Programa de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa (Casa Flors Sirera i Consell Municipal de Solidaritat) i que les porten a terme persones de l’equip tècnic del Consell de Solidaritat, de manera totalment gratuïta i que s’ofereixen al conjunt de centres educatius de la ciutat. Cada any, a finals de juny, la Comissió d’Escoles Verdes i Solidàries de l’institut escull les activitats per a tots els cursos d’ESO i 1r de batxillerat, de forma coordinada amb les coordinadores d’ESO i batxillerat.

Taller: “Consum conscient per Nadal -i sempre-“.

Aquesta activitat es va realitzar als grups de 1r de batxillerat E i F, els dies 5 i 10 d’octubre, de 12:30 a 14:30h. L’activitat vol fomentar el debat i la reflexió sobre el consumisme exagerat, especialment , en els dies de les festes de Nadal.  A partir d’un power point es convida l’alumnat a pensar quins són els excessos

que es fan durant aquestes dates i també al llarg de l’any i s’analitzen els impactes del model capitalista sobre la vida de les persones i en el medi ambient, tant a nivell local com global. Per altra part, es volen donar a conèixer alternatives que fomentin una economia que posi al centre les necessitats reals de les persones.

Aquesta activitat va anar acompanyada d’una part pràctica, consistent en l’elaboració de contra anuncis per part de l’alumnat.

 

Aquest taller també es portà a terme a tots els grups de 1r d’ESO ( A,B,C,D), els dies 2 i 9 de novembre, a l’hora de tutoria. Sense, però, realitzar-se els contra anuncis.

 

 

 

-Taller: “Què em poso aquest matí”.

Està promogut per l’Agència Catalana del Consum i el realitzaren els 4 grups de 3r d’ESO (A,B,C,D), els dies 18 i 25 d’octubre, de 9 a 11h i 11:30 a 13:30h. L’activitat vol reflexionar sobre el tema del tèxtil, de la roba que portem i de la importància del consum responsable (a nivell individual, social, econòmic i ambiental). Així com del poder que tenim els consumidors/es per transformar el món. En definitiva, una reflexió crítica sobre les conseqüències de la globalització.

-Joc de rol: “Viu un dia a Jerusalem”.

L’activitat es va portar a terme en 4 grups de 1r de batxillerat (A,B,C,D), els dies 8,15,22 i 29 de novembre, d’ 11:30 a 13:30h. Els objectius del joc de rol són:

-donar a conèixer de forma rigorosa i crítica la situació de conflicte existent entre Palestina i Israel i les conseqüències que pateixen les persones del territori,

-promoure la cultura de la pau: importància del diàleg en la resolució dels conflictes.

L’activitat consisteix en la simulació d’un joc de taula, en el qual els participants assumeixen un rols determinats, que els permeten conèixer els conflictes i la situació geopolítica existent en aquell territori, així com les situacions d’injustícia, d’indefensió i tensió que han de viure.

-Taller: “Mines contra mines” de la Fundació Pax. El realitzaren dos grups de 4t. d’ESO (A i C), els dies 10 i 13 de novembre, en sessions de 2 hores. En aquest taller hi participaren altres centres de la ciutat, dins del marc de la setmana dels Drets dels Infants. Els objectius de l’activitat són:

 • reflexionar sobre les causes dels conflictes,
 • conscienciar sobre l’eliminació de les mines antipersona,
 • conèixer testimonis sobre les conseqüències dels conflictes bèl·lics i
 • crear un mural col·lectiu per part dels nois i noies adreçat a la ciutat.

Els alumnes realitzaren un dibuix i escriviren un lema per parelles, on plasmaren com s’imaginaven la Pau. Un artista ajudà a crear un mural per la Pau en un mur visible de la ciutat, a partir dels dibuixos i lemes dels participants.

-Taller: “És hora de fugir”. 

Aquesta activitat es realitzà en tots el grups de 2n d’ESO (A,B,C,D), els dies 10,17,24 i 31 de gener de 2018, a l’hora de tutoria. Els seus objectius són:

 • Reflexionar sobre els desplaçaments humans i els motius que els provoquen i
 • treballar l’empatia a partir de situar-se en la pell d’una persona obligada a desplaçar-se.

Continguts que es treballen: els Drets Humans, els desplaçaments forçats, les persones refugiades, la vida als camps de refugiats, l’empatia envers les persones que viuen situacions en què es vulneren els seus drets fonamentals, el respecte per a les altres cultures, el pensament crític i la sensibilitat per a conèixer les causes  que provoquen els conflictes.

A través d’un power point s’expliquen els conceptes bàsics sobre la situació que viuen les persones desplaçades. A partir de dibuixos realitzats per infants desplaçats de diferents llocs del món, els nois i noies reflexionen sobre la vida d’aquestes persones refugiades. A la segona part elaboren, per grups, històries sobre desplaçaments, a partir d’imatges de diferents contextos ( Catalunya, Colòmbia, República Democràtica del Congo i Indonèsia). Finalment es fa una posada en comú de cada història i es treuen conclusions.

-Calendari Solidari 2018

Justícia i Pau de Manresa ens va facilitar els Calendaris Solidaris, com ve fent des del 2002. Durant el mes de gener se’n va penjar un a la cartellera de cada classe i es realitzà una activitat sobre aquest a l’hora de tutoria. El Calendari l’elabora la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana i forma part dels materials pedagògics de l’Agenda. Cada mes està dedicat a una persona o col·lectiu que hagi lluitat per la justícia, la defensa dels Drets Humans, la pau, la defensa del medi ambient …

-Videofòrum: “Amb la tassa pel mànec”.

Aquesta activitat la van fer tots els grups de 3r d’ESO (A,B,C,D), els dies 7,14,21 de març i 4 d’abril de 2018, a l’hora de tutoria. Els continguts que es treballen són els principis del comerç just: l’equitat home-dona, la no explotació infantil, el respecte drets  laborals i humans de les persones que treballen en els projectes, el respecte al medi ambient, l’establiment de relacions comercials a llarg termini, productes de qualitat, retribució justa pels productes i  organització democràtica dels productors/es.

L’activitat consisteix en projectar el documental “Amb la tassa pel mànec”, en el qual intervenen persones d’origen divers, com ara de  Colòmbia i Camerun, que expliquen quines són les condicions de treball a les plantacions convencionals de cafè (on es paga un preu indigne) i qui es beneficia d’aquest sistema injust d’explotació del cafè. També es donen a conèixer els beneficis del cafè de comerç just i com a través de les nostres compres podem afavorir un sistema de comerç injust o un altre basat en la justícia. Després del documental es fa un col·loqui sobre les idees exposades.

-Elaboració i projecció d’un power point sobre les activitats de Solidaritat realitzades durant el curs 2017-2018 per tal de fomentar-ne la difusió i posar l’accent en la sensibilització. Un grup d’alumnes de 2n mem de batxillerat es  van cuidar d’explicar-lo el dia del Peguera’s night (2 de març-2018).

 

 

 

 

 

-Campanya de recollida d’aliments per al Banc d’Aliments.

Es va realitzar del 14 al 21 de març de 2018. Es van recollir aliments bàsics: oli, pasta, arròs, llet, llegums, conserves de peix … La campanya s’organitzà des de la Comissió d’Escoles Verdes i Solidàries i el Parlament Verd. Es va posar una capsa a cada classe i també a la sala de professors i a les  oficines. La campanya fou ben reeixida. De cara al proper curs es vol incrementar, encara més, la implicació de l’alumnat en la seva organització a fi que se la sentin ben seva.

 

– Joc de rol: “Coltan, una guerra a les teves mans”.

Aquesta activitat es va fer en tots els grups de 4t. d’ESO (A,B,C,D), els dimecres del mes d’abril-2018, amb una durada de dues hores per sessió. Els seus objectius són:

 • donar informació sobre el coltan, un mineral que ha generat greus conflictes armats a la zona dels Grans llacs Africans,
 • identificar els diferents grups implicats en el conflicte i
 • sensibilitzar sobre l’ús responsable de les noves tecnologies i reflexionar sobre la nostra incidència, com a consumidors, en la construcció d’un món millor.

L’activitat consisteix en un joc de rol en què cada grup ha de contestar unes preguntes, posant-se al lloc d’un dels diferents actors que intervenen en el conflicte (la població civil, els miners, ONU, la guerrilla…). Després d’una primera ronda d’argumentacions, és el torn de la rèplica de cadascun dels grups. Finalment cada alumne deixa d’interpretar el seu rol i es fa una reflexió final sobre quin paper podem jugar nosaltres des de la nostra posició de consumidors de noves tecnologies.

 

-Exposició: “Refugiats” de la Fundació FISC.

La vàrem tenir a l’institut del 9 al 20 d’abril i la varen visitar diversos grups d’ESO i batxillerat.

 

.

 

 

 

 

Es va treballar, especialment, des del Seminari d’Història. S’elaborà un qüestionari de l’exposició per tal que l’alumnat hi aprofundís i n’entregaren un treball als seus professors .

-Taller: “El camí del respecte”.                              

Aquest taller el realitzaren els alumnes de 4t.D, el dia 21 de maig de 2018, de les 11:30 a les 14:30h. Consisteix en un itinerari a peu per indrets de la ciutat que recorden fets històrics i actuals per repensar què podem aportar per crear bon clima al nostre voltant. Es van realitzar dinàmiques participatives als diferents indrets de l’itinerari, que va estar conduït per la Maria Navarrete i la Roser Alegre de la Casa Flors Sirera. Aquesta activitat forma part d’un projecte global: “El camí del respecte”, impulsat per tots els municipis que formen part del Camí Ignasià i que se centra en destacar el respecte com un valor fonamental per a l’ésser humà i les societats.

Moltes d’aquestes activitats ja les havíem previst en la planificació de finals de juny del 20117, però algunes les hem incorporades al llarg del curs a proposta de la Casa Flors Sirera-Regidoria de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa.

Sí, un llarg camí recorregut i el que resta per fer…!. Amb el ferm desig i compromís d’un món millor!!!

Ma. Alba Oliveras Rubiralta (membre de la Comissió d’Escoles Verdes i Solidàries)

 

Llibres de text – Curs 2018-19

Llibres de text de batxillerat 2018-2019

 

Llibres de text BATX 2018-19

Acta de reunió de l’AMPA de maig de 2018

bon dia!

Un cop aprovada teniu a la disposició l’Acta de la reunió de l’AMPA del mes de maig de 2018. La podeu consultar clicant en  aquest enllaç

2018.05.10 Acta reunio AMPA maig

 

salutacions!

 

Ordinador curs 2018-2019. Carta de pagament i formulari de reserva.

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que ja tenim disponibles les característiques tècniques, la carta de pagament i el formulari de reserva dels ordinadors pel curs 2018-2019 per ESO i Batxillerat.

El pròxim dia 17 de juliol a les 19.00 hores, FDOS realitzarà la presentació oficial al nostre institut per les famílies de l’alumnat d’ESO i a les 20h.00 a les famílies de batxillerat

El formulari de reserva s’haurà d’entregar a oficines o a la biblioteca de l’institut abans del 22 de juliol en els horaris establerts. (Oficines de 9.00 a 13.00 i biblioteca de 10.00 a 13.00)

El lliurament dels ordinadors Acer comprats a FDOS es farà el 4 de setembre de 2018 a les 18.00h per a les famílies d’ESO i batxillerat a la biblioteca de l’institut.

Cal portar el DNI i el comprovant de l’ingrés del banc el dia de l’entrega per tal de facilitar i accelerar el lliurament dels ordinadors.

Programari bàsic per ESO i Batxillerat

Al nostre institut vam optar per l’ús del programari lliure per ser obert, compatible, multiplataforma i gratuït.

Tot i que els ordinadors comprats a través de l’AMPA ja vénen amb el programari necessari per al treball a l’aula i a casa, hi ha famílies que decideixen comprar l’ordinador a un altre lloc o aprofitar el que ja tenen a casa.

Per compatibilitzar l’ordinador a les necessitats de l’institut hauria d’incloure el següent programari bàsic.

En cas que algun enllaç no s’obri correctament, podeu enviar un correu electrònic a sat-ampa@inspeguera.cat indicant l’errada.
Accessoris

Electrònica

Educació

Gràfics

Paquet d’Ofimàtica

So i video

Internet

Reunió AMPA dijous 21 de juny a les 19:30 hores

Bon dia!

Em plau convocar-vos a la propera reunió ordinària de l’AMPA de l’institut  Lluís de Peguera que tindrà lloc a la biblioteca del mateix institut , el proper dijous dia 21 de maig de 2018 a les 19’30 hores, amb el següent

 Ordre del dia;

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA MAIG
 2. INFORMACIONS DE DIRECCIÓ
 3. INFORMACIONS AMPA
  1. Valoració festa de la família.
  2. Aprovació Seu examinadora Cambridge English Exams. Merit School.
  3. Festa escuma.
  4. Premis cartells festa família.
  5. Situació judici acomiadament treballadora AMPA
 4. TRESORERIA
 5. ALTRES INFORMACIONS, OBSERVACIONS, APORTACIONS

Ordinadors curs 2018-2019. Característiques mínimes i recomanades.

Tot l’alumnat d’ESO i batxillerat necessita un portàtil per a treballar a l’aula. Els portàtils són una eina que cal tractar amb la màxima cura i la bona conservació i manteniment al llarg dels cursos és una tasca educativa per a la qual esperem la complicitat de l’alumnat i les famílies.

Per tal de poder desenvolupar les tasques educatives al centre, recomanem que els ordinadors tinguin unes característiques mínimes:

Requisits mínims:

 • Processador de 64 bits de baix consum de doble nucli
 • 2 GB de memòria RAM
 • Pantalla de 11,6″
 • >Wi-Fi AC <
 • Disc dur de 128 GB HDD
 • Autonomia de 4h o superior
 • Windows 8 o superior

Requisits recomanats:

 • Processador de 64 bits de baix consum quàdruple nucli
 • 4 GB de memòria RAM
 • Pantalla de 11,6″
 • >Wi-FI AC<
 • Disc dur de 128 GB SSD
 • Autonomia de 7h o superior
 • Windows 10 + Linkat 16.04 LTS

Resultado de imagen de portatil dibujo

8 de juny, activitats i horaris de la graduació de 2on de batxillerat i festa de la familia

8 de juny. Activitats i horaris de la graduació de 2on de batxillerat i festa de la familia

A les 19 hores acte de graduació de 2n de Batxillerat.

Seguidament al pati del’institut;

 • 20.30 hores actuació dels Batrakes, tabalers de Manresa.

 • 20.30 hores inci sopar de fi de curs (gratuït pels graduats)

 • de les 21 fins les 23.30 hores actuacions d’alumnes del centre

Els tiquets de l’entrepà del sopar i begudes es vendran el mateix dia de la festa en el pati.

Preus entrepans i begudes

Entrepans de botifarra, formatge, cansalada i tonyina 3 euros

Refrescs 1 euro

Cervesa 1 euro i mig.

Sol·licitud d’ajuts per a material escolar i activitats de suport a la normalització educativa

Us informem que ja es pot demanar l’ajut per a material escolar i activitats de suport a la normalització educativa pel Curs 2018/19.

Ajudes convocatoria 2018-2019